Fotografiets påverkan

denna artikel kommer du att få en inblick av fotografiets påverkan på samhället. Denna påverkan diskuteras ständigt, så låt titta på fotografiets influens på våra liv och på samhällets struktur.
Susan Sontag berör detta i sin text "On Photography". Hon diskuterar objektiviteten, ett ämne som diskuterats och diskuteras inom den fotografiska gemenskapen. Hur som helst det är fotografen som bestämmer vilket objekt hon vill fotografera, från vilken vinkel, vilken teknik och vad som inte skall vara i bilden. Alla dess faktorer avspeglar i vilken kontext fotot är taget. Om vi ser det på detta sätt kan vi inte underskatta en bilds påverka på samhället.

Vad vi kan slå fast är att bilden är en del av våra liv och bildskaparen har stor makt att påverka oss i den riktning hon eller han vill. Vi kan se det Alfred Hitchcock's Rear Window från1954 där kameran är en passiv betraktare, 1960, Michal Powell's Peeping Tom där kameran är mer aktiv och visar kameran att vara sadistisk och sexuellt aggressiv teknologi.
Med åren har en bilds påverkan blivit kortare och kortare eftersom vi har översköljs av så många bilder dagligen så en bild som skakade om landet på 70-talet har inte samma påverkan idag. Det innebär inte att vi påverkas både positivt eller negativ av en bild utan det handlar bara om den inte stannar oss hos lika länge.
Trots det påverkar förmodligen bilderna oss mycket mer idag eftersom vi har internet, television, tidningar, filmer och så vidare.

Den frågan tror jag inte att det är så många som har ställt sig. Har man inte gjort det, kanske man bör göra det.

Se mer

I denna artikel kommer du att få en inblick av fotografiets påverkan på samhället. Låt titta på fotografiets influens på våra liv och samhällets struktur.

Se mer