Fotografins historia i några punkter

Jag skall ge kortfattad överblick av fotografins historia Det hela började med upptäckten av fenomenet med Camera Obscura (mörkt rum) där ett hål i en vägg avbildar en upp och nedvänd bild på den motsatta väggen i ett mörklagt rum. Detta fenomenet är känt sedan länge och har beskrivits av tidiga högkulturer som Kina och Egypten. Eftersom själva kamera tekniken funnits så pass länge, hann den förbättras redan innan fotografiet hade uppfunnits.

1727 - Grunden till fotografiets kemi kom till då kemisten Johann Heinrich Schulze publicerade sina undersökningar av silversalters ljuskänslighet. Silversalterna blev mörka då de utsattes för ljus.

1826 - Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce tog detta år världens första bevarande fotografi. Bilden är tagen från Niépces fönster. Bilden var tagen med hjälp av en tennplåt som var täckt med bitumen (en sorts asfaltlack) löst i lavendelolja. Exponeringen varade i 8 timmar, under denna tid blev asfalten hård på de belysta delarna, medan de mörka partierna förblev lösliga och kunde därmed tvättas bort. Niépce fortsatte experimentera med exponering av ljuskänsliga ämnen.

1828 - Niépce experimenterade med tunt lackade silverplåtar som behandlades med jodångor. Dessa fotografier gav mycket bra resultat, men exponeringar på flera dagar krävdes för att få något noterbart resultat

1835 - Fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre upptäckte att en underexponerad silverplåt (behandlad med jodångor) framkallades då den utsatts för kvicksilverångor. Detta upptäcktes av en slump då Daguerre placerat en exponerad plåt i ett skåp tillsammans med en trasig kvicksilvertermometer. Exponeringstiden för plattorna ändrades med denna metoden från minst 8 timmar till 20-30 minuter

19 augusti 1839 - Daguerres upptäckter och fotometoder presenterades officiellt denna dag. Denna dag har därmed blivit utsedd till den officiella födelsedagen för fotografiet.

1847-48 - Niépces kusin, Abel Niépce de Saint-Victor, lanserade under denna perioden torrkollodiumplåtar. Dessa plåtar var gjorda av glas och belagda med äggvita. Äggvitan gjordes ljuskänslig med hjälp av jodkalium. Plåtarna tvättades med silvernitrat och framkallades med gallussyra. Metoden gav mycket bra skärpa, men exponeringstiden var lång.

1851 - Engelsmannen Fredrich Scott Archer lanserade våtkollodiumplåten. Kollodium användes som bindemedel på en glasplåt. Plåten var tvungen till att vara våt genom hela processen, dvs genom preparationen, exponeringen och framkallningen. Exponeringstiden var bättre än tidigare metoder, men skärpan var sämre.

1871 - Engelsmannen Richard Leach Maddox införde den gelatinbestrukna torrplåten. Plåten beströks med en emulsion av silversalter i en gelatinlösning och läts torka. Metoden var mycket effektiv och lätt att göra. Exponeringstiden kunde gå under 1/25 sekund med mycket bra resultat.

1881 - M.H Fourtier ersatte glasplåten med celluloid film, som uppfanns av Alexander Parkes år 1861. Celluloid filmen belades med gelatinemulsionen, precis som den tidigare torrplåten. Detta blev grunden till den moderna analoga

metoden.

1935-1936 - Principerna bakom färgfotografiet hade varit kända sedan 1860-70 talet. Det var dock inte för än 1935 och 1936 som färgfotografiet verkligen började komma fram.

1972 - Patenterades den första filmfria kameran.

1981 - Sony lanserar Sony Mavica, världens första digitala stillbildskamera.

1986 - Kodak lanserar en ny CCD sensor på 1.4Mp som blir den första att går över 1Mp gränsen.

Den frågan tror jag inte att det är så många som har ställt sig. Har man inte gjort det, kanske man bör göra det.

Se mer

I denna artikel kommer du att få en inblick av fotografiets påverkan på samhället. Låt titta på fotografiets influens på våra liv och samhällets struktur.

Se mer