Olika typer av kameror

På denna sida kommer du att få en kort överblick av olika typer av kameror som används i bildens värld. Trots att det finns många olika kameror kan de flesta klassificeras till följande funktioner, sensor, ” viewing system”, fokus system, objektiv och mätsystem.

Analoga kameror

En traditionell kamera fungerar på samma sätt som ett mänskligt öga. Vi kan se ett objekt på grund av hur ljuset studsar mot objektet. Ljuset passerar in i betraktarens öga och en bild av objektet skickas till retinan. En analog kamera fungerar på samma sätt: Ljuset passerar genom aperturen, vilket är den lilla öppningen som finns i den främre delen av objektivet. Storleken på aperturen beror helt på den mängd ljus du vill ha. Efter ha ställt in bländaren och fokus kan du ta bilden och objektet kommer att fastna på en bit film.

Digitala kameror

Digitala kameror fungerar i stort sett på samma sätt som den traditionella kameran. Men istället för en film så spelas ljuset in och omvandlas det till data medan ljuset bränns fast i ett ljudkänsligt material i traditionell film. Information omvandlas sedan till pixlar. Pixlar är en samling av digitala rutor som är kodade. Klarheten i en bild beror på resolutionen.

Video kamera

En video kamera är egentligen inget annat än inspelningsutrustning där du kan spela in rörliga bilder och levande ljud. Idag så har den digitala tekniken på många sätt suddat ut gränserna mellan en stillbildskamera och en filmkamera. Den gamla vhs kameran använde den magnet kassetter men idag är den enda skillnaden storleken och formen kamerorna

Den frågan tror jag inte att det är så många som har ställt sig. Har man inte gjort det, kanske man bör göra det.

Se mer

I denna artikel kommer du att få en inblick av fotografiets påverkan på samhället. Låt titta på fotografiets influens på våra liv och samhällets struktur.

Se mer